Publicaties ‘Kinderrechten bij scheiding’

Uit(t)huisplaatsing

Uit(t)huisplaatsing

Richtlijnen voor Jeugdbeschermers, opgesteld door het NJI

Mijn professionele ervaring, als Integratieve Kindertherapeut – ECP, (waarin ik te maken heb met ingewikkelde scheidingen) is met de betrokken Jeugdbeschermers niet prettig. De mensen, die ik heb ontmoet gaan uit van hun eigen ervaring (ik heb ook gescheiden ouders en ik …) , het ontbreekt ze aan contactvaardigheden (dit kind praat niet met mij, omdat hij …) en reflectievermogen (zo denken we er allemaal over, dus …).
Ze laten vooral vooringenomenheid zien en zoeken voorbeelden die hun overtuiging bevestigen (confirmation bias).
Daarnaast lijken ze te werken in een omgeving, waarbij leidinggevenden dezelfde mening toegedaan zijn als zij.

Autonomie en zelfstandigheidsontwikkeling

Autonomie en zelfstandigheidsontwikkeling

In deze tijd wordt veel gevraagd van kinderen en jongeren. Ook binnen de Jeugdzorg ligt de nadruk op de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het kunnen ontwikkelen tot autonoom en zelfstandig mens is een topic binnen de Jeugdbescherming (JB).
Helaas vind ik nergens de criteria of onderzoeksmethode die voor de JB helder maakt of een kind inderdaad autonoom en zelfstandig is of dat het kind slachtoffer is van beïnvloeding van volwassenen om hem/haar heen en papegaait wat daar gezegd/beweerd wordt. En juist binnen de Jeugdzorg is het van belang een open en heldere communicatie te hebben over deze begrippen en de wijze waarop JB tot bepaalde conclusies komt. Het heeft immers verstrekkende gevolgen voor een kind/jongere, wanneer JB bepaalt dat het ontbreken van voldoende autonomie en zelfstandigheid een reden is tot uithuisplaatsing.

Geen contact met één van de ouders

Geen contact met één van de ouders

De Australische onderzoeker Kylie Agllias in het ‘Journal of social work practice’ een artikel over de ervaringen van 26 volwassen kinderen (30 tot 50 jaar oud, 20 vrouwen en 6 mannen) , die geen contact meer met één of beide ouders hadden. De meeste mensen, die meededen met het onderzoek gaven aan dat ze wel een familie missen, maar niet hun eigen familie. Om die reden bleven ze het contact met hun eigen ouders uit de weg gaan. In 2015 had 47 % van de volwassenen geen contact met één of meerdere familieleden.

Lees hier verder over over de redenen die kinderen hebben om contact met een ouder te verbreken en bedenk hoe deze kennis je helpt om de rechten van het kind ondersteunen.

Ouderverstotings-syndrome (Parental Alienation Syndrome)

Ouderverstotings-syndrome (Parental Alienation Syndrome)

Steeds meer wordt er in de rechtbank geoordeeld dat er bij een bepaalde ouder sprake is van ‘ouderverstotingssyndrome’. Van de ouders, die beschuldigd worden van ‘ouderverstotingssyndrome’ staat vast dat niemand van hen medisch (door een psychiater) is onderzocht. Richard Gardner, kinderpsychiater, heeft dit begrip in 1985 geïntroduceerd.

Lees hier verder over de huiveringwekkende wijze waarop deze pedoseksuele kinderpsychiater zijn overtuigingen tot wetenschappelijke waarheid maakt.

Janusz Korczak en de Grondwet voor de rechten van het kind

Janusz Korczak en de Grondwet voor de rechten van het kind

Janusz Korczak: “Laten we niet de gezonde drang van zijn natuur kortwieken, alleen omdat ons kind afwijkt van ons ideaal. Wij voeden het niet op ten behoeve van onszelf, maar om zijnentwille.” Het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878 – 1942) is nog uiterst actueel voor het onderwijs in de 21e eeuw. Arie de Bruin (Bestuurslid Janusz Korczak Stichting) schrijft over het leven en werk van Janusz Korczak en zijn betekenis voor het werken van elke leerkracht in het nu.

Lees hier verder over deze ‘Grondwet voor de rechten van het kind’ en onderzoek hoe jij in jouw werk of woonsituatie de rechten van kinderen kunt ondersteunen.

Zevenstappenplan tot contactherstel

Zevenstappenplan tot contactherstel

Het afdwingen van omgang in een conflictscheiding blijkt voor kinderen en ouders geen ruimte te geven aan het verdiepen van de relatie wanneer het kind/de kinderen een ouder heeft afgewezen. Voorafgaand aan omgang dient er altijd eerst contactherstel plaats te vinden. Zeker waar er (vermoeden van) mishandeling in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden, is het van belang in te zetten op feitenonderzoek, ervaringen (belevingen) en de erkenning daarvan door de dader en de hulpverlener.

Lees hier verder over dit effectieve stappenplan en bedenk hoe deze kennis je helpt om de rechten van het kind ondersteunen.