Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van www.charlottevisch.nl. Door een of meer van deze pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

www.charlottevisch.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en zijn strafbaar.