Kinderrechten bij scheiding

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Preambule

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, overwegende dat, in overeenstemming met de in het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de waardigheid inherent aan, alsmede van de gelijke en onvervreemdbare rechten van, alle
leden van de mensengemeenschap de grondslag is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,…

Gehele artikel bekijken en als PDF te downloaden. Klik hier..

Publicaties Kinderrechten bij scheiding

De publicaties bekijken en als PDF te downloaden. Klik hier.

Charlotte Visch

Hulp en steun bij (conflict) scheiding.
Klik hier.

Curriculum Vitae bekijken en als PDF te downloaden. Klik hier.

Kwalificaties bekijken en als PDF te downloaden. Klik hier.

BIG versus ECP bekijken en als PDF te downloaden. Klik hier.