Zevenstappenplan tot contactherstel

Het afdwingen van omgang in een conflictscheiding blijkt voor kinderen en ouders geen ruimte te geven aan het verdiepen van de relatie wanneer het kind/de kinderen een ouder heeft afgewezen. Voorafgaand aan omgang dient er altijd eerst contactherstel plaats te vinden. Zeker waar er (vermoeden van) mishandeling in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden, is het van belang in te zetten op feitenonderzoek, ervaringen (belevingen) en de erkenning daarvan door de dader en de hulpverlener.

Lees hier verder over dit effectieve stappenplan en bedenk hoe deze kennis je helpt om de rechten van het kind ondersteunen.