Lezingen

De lezingen van Charlotte zijn altijd interactief, zodat iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar persoonlijke vraag antwoord krijgt. “Het doel van een interactieve lezing is ervoor te zorgen dat mensen geïnspireerd naar huis gaan of in de klas met energie aan de slag gaan.”

Thema’s die in lezingen o.a. aan bod zijn gekomen: autonomie teruggeven aan de leerlingen, pesten op school, communiceren met kinderen, hoogbegaafdheid, agressie en ander grensoverschrijdend gedrag, praten met jonge kinderen, de stemmen van het kind (in een echtscheidingssituatie), de praktijk van de Integratieve Kindertherapeut.

‘Bang voor injectienaalden’

‘De waarheid van Martijn’

Warm schoolklimaat Gescheiden ouders

Gedragsproblemen bestaan niet