Autonomie en zelfstandigheidsontwikkeling

In deze tijd wordt veel gevraagd van kinderen en jongeren. Ook binnen de Jeugdzorg ligt de nadruk op de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het kunnen ontwikkelen tot autonoom en zelfstandig mens is een topic binnen de Jeugdbescherming (JB).
Helaas vind ik nergens de criteria of onderzoeksmethode die voor de JB helder maakt of een kind inderdaad autonoom en zelfstandig is of dat het kind slachtoffer is van beïnvloeding van volwassenen om hem/haar heen en papegaait wat daar gezegd/beweerd wordt. En juist binnen de Jeugdzorg is het van belang een open en heldere communicatie te hebben over deze begrippen en de wijze waarop JB tot bepaalde conclusies komt. Het heeft immers verstrekkende gevolgen voor een kind/jongere, wanneer JB bepaalt dat het ontbreken van voldoende autonomie en zelfstandigheid een reden is tot uithuisplaatsing.