Avonturen met kinderen in de klas

Avonturen met kinderen in de klas

Inleiding De invalster voor groep 3 komt aarzelend de klas binnen. “Is dit de klas van juf Jannie?” vraagt ze aan de aanwezige kinderen. Er zijn nog niet zoveel kinderen in de klas, want de school is nog niet begonnen. Die kijken haar verbaasd aan. Giechelend en een...
Integratief les geven in groep 6

Integratief les geven in groep 6

Integratief les geven in groep 6Een integratieve les in groep 6: biologie (organen in je lichaam), taal (gezegdes), gevoelens (plaats in het lichaam), sociale vaardigheid (samenwerken) en creativiteit (schilderen) worden gecombineerd.We zitten met elkaar in de kring....
De leerkracht met moreel kompas

De leerkracht met moreel kompas

Inleiding In alle klaslokalen van de basisscholen waar ik kom om te observeren hangt er aan de muur een digibord. Een prachtige uitvinding waardoor de leerkracht en de leerlingen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld internet. Net zoals elk ander gebruiksvoorwerp...
Blind schrijven

Blind schrijven

Charlotte Visch, 2014 Vertrouwen op automatisch schrijven Ik ben in de klas van Paul om hem te observeren. Op het digibord is een rij woorden geschreven met verschillende moeilijkheden: woorden eindigend op –lijk en –ig en woorden met ei of ij. De kinderen van groep 6...
De snelkookpan

De snelkookpan

Charlotte Visch, 2014 Als het leuk en snel kan, waarom dan saai en langdurend? Gelukkig leren zijn In die prachtige documentaire ‘De Japanse levensles’  vraagt de oude Japanse leerkracht Kanamori aan de leerlingen: “Waarom zijn  jullie op school?”...
Ranking The Stars

Ranking The Stars

Charlotte Visch, 2017 De ranking-lijst als hulpbron en gunfactor. Ranking-The-Stars Elke klas heeft een eigen dynamiek (= omgang met elkaar). Kinderen en leerkracht reageren op elkaar. Botsingen, vriendschappen en werkallianties horen erbij. Dat heeft uiteraard...