Blind schrijven

door | 25 aug 2017 | 0 Reacties

Charlotte Visch, 2014

Vertrouwen op automatisch schrijven

Ik ben in de klas van Paul om hem te observeren. Op het digibord is een rij woorden geschreven met verschillende moeilijkheden: woorden eindigend op –lijk en –ig en woorden met ei of ij. De kinderen van groep 6 schrijven de juiste woorden in hun schrift. Het is een invullesje. Paul kijkt in zijn schrift en schrijft ‘aardbij’. De juf geeft aan: “Je kunt alles goed schrijven, want je mag je woord nakijken van het bord”. Hij doet het niet. Later begrijp ik dat hij last heeft van wat ik noem, ‘denken het te weten’. Hij gaat ervan uit dat hij weet hoe het woord geschreven moet worden en neemt niet de moeite om het na te kijken.

Je kunt meer lezen over ‘Blind schrijven’, download het gehele artikel.