Voor Onderwijs

Blogs voor het onderwijs

Integratief les geven in groep 6

Integratief les geven in groep 6

Integratief les geven in groep 6Een integratieve les in groep 6: biologie (organen in je lichaam), taal (gezegdes), gevoelens (plaats in het lichaam), sociale vaardigheid (samenwerken) en creativiteit (schilderen) worden gecombineerd.We zitten met elkaar in de kring....

Lees meer
De leerkracht met moreel kompas

De leerkracht met moreel kompas

Inleiding In alle klaslokalen van de basisscholen waar ik kom om te observeren hangt er aan de muur een digibord. Een prachtige uitvinding waardoor de leerkracht en de leerlingen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld internet. Net zoals elk ander gebruiksvoorwerp...

Lees meer
Blind schrijven

Blind schrijven

Charlotte Visch, 2014 Vertrouwen op automatisch schrijven Ik ben in de klas van Paul om hem te observeren. Op het digibord is een rij woorden geschreven met verschillende moeilijkheden: woorden eindigend op –lijk en –ig en woorden met ei of ij. De kinderen van groep 6...

Lees meer
De snelkookpan

De snelkookpan

Charlotte Visch, 2014 Als het leuk en snel kan, waarom dan saai en langdurend? Gelukkig leren zijn In die prachtige documentaire ‘De Japanse levensles’  vraagt de oude Japanse leerkracht Kanamori aan de leerlingen: “Waarom zijn  jullie op school?”...

Lees meer
Ranking The Stars

Ranking The Stars

Charlotte Visch, 2017 De ranking-lijst als hulpbron en gunfactor. Ranking-The-Stars Elke klas heeft een eigen dynamiek (= omgang met elkaar). Kinderen en leerkracht reageren op elkaar. Botsingen, vriendschappen en werkallianties horen erbij. Dat heeft uiteraard...

Lees meer
In de ban van de Kring

In de ban van de Kring

Charlotte Visch, 2017 Elkaar kennen door communicatie. In de ban van de Kring“Zitten jullie weleens in de kring met elkaar?”, vraag ik Elsa van 9 jaar. Haar probleem waar zij mee komt heeft een relatie met de interactie in de klas, waardoor ik benieuwd ben naar de...

Lees meer