Janusz Korczak en de Grondwet voor de rechten van het kind

Janusz Korczak en de Grondwet voor de rechten van het kind

Janusz Korczak: “Laten we niet de gezonde drang van zijn natuur kortwieken, alleen omdat ons kind afwijkt van ons ideaal. Wij voeden het niet op ten behoeve van onszelf, maar om zijnentwille.” Het gedachtegoed van Janusz Korczak (1878 – 1942) is nog uiterst actueel...
Janusz Korczak en de Grondwet voor de rechten van het kind

Janusz Korczak en de wet van respect

In dit artikel van Joop Berding beschrijft hij wat Korczak bedoelde met zijn vier belangrijke begrippen: kinderparticipatie, respect voor kinderen, rechtvaardigheid, en de dialoog. Lees hier verder over deze vier kernbegrippen en onderzoek hoe jij in jouw werk of...