Artikelen uitgeverij Child Consult

Integratief les geven in groep 6

Integratief les geven in groep 6

Integratief les geven in groep 6Een integratieve les in groep 6: biologie (organen in je lichaam), taal (gezegdes), gevoelens (plaats in het lichaam), sociale vaardigheid (samenwerken) en creativiteit (schilderen) worden gecombineerd.We zitten met elkaar in de kring....

Lees meer
Grensoverschrijdend gedrag door opvoeders

Grensoverschrijdend gedrag door opvoeders

Inleiding: Huilend komt Jahra thuis bij haar moeder. “Ik ben aangevallen door twee Marokkaanse jongens,” snikt ze. “Wat erg,” reageert haar moeder geschrokken. “Wanneer is dat gebeurd?” vervolgt haar moeder en trekt de snikkende Jahra dicht naar zich toe. “Ik liep van...

Lees meer
Seksuele gevoelens tussen kinderen

Seksuele gevoelens tussen kinderen

Charlotte Visch, 2004 Inleiding. De Nederlandse Janusz Korczakstichting brengt het gedachtegoed van Korzcak onder de aandacht door het uitgeven van een bulletin, het organiseren van contactavonden en ook door het uitbrengen van een jaarboek. In 2002 kwam het eerste...

Lees meer
Empathische diagnose

Empathische diagnose

Charlotte Visch, 2004, 2013, 2018 Zonder invoelen geen succesvolle therapie. Inleiding! Wanneer een cliënt over zijn therapeut zegt: “hij begrijpt mij zo goed” of “zij voelt precies aan wat ik bedoel”, is het meestal een signaal van de cliënt dat deze zeer tevreden is...

Lees meer
De leerkracht met moreel kompas

De leerkracht met moreel kompas

Inleiding In alle klaslokalen van de basisscholen waar ik kom om te observeren hangt er aan de muur een digibord. Een prachtige uitvinding waardoor de leerkracht en de leerlingen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld internet. Net zoals elk ander gebruiksvoorwerp...

Lees meer
Blind schrijven

Blind schrijven

Charlotte Visch, 2014 Vertrouwen op automatisch schrijven Ik ben in de klas van Paul om hem te observeren. Op het digibord is een rij woorden geschreven met verschillende moeilijkheden: woorden eindigend op –lijk en –ig en woorden met ei of ij. De kinderen van groep 6...

Lees meer