Anders gebruiken van toetsen

door | 11 nov 2017 | 0 Reacties

Charlotte Visch, 2016
Toetsen: test je het verleden of mogelijkheden voor de toekomst.

Toets-doelen
De school is het leer-en opvoedinstituut waar kinderen met elkaar leven en leren. Dat maakt de taak van de leerkracht buitengewoon breed en zwaar. Het ‘opvoeden’ is geïntegreerd in alle activiteiten van de schooldag. De leerkracht is moreel kompas en helpt de kinderen daardoor met het ontwikkelen van hun zelfrespect, zelfbeschikkingsrecht, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. En er zijn ook hulpmiddelen waarmee de leerkracht kan ontdekken wat het kind kan en er nog bij moet leren: de controletoets. Gewoonlijk wordt de uitslag van de toetsen vervolgens in het leerlingvolgsysteem gezet en de leerkracht stemt af op de leerling of de hele groep om de ontdekte hiaten op te lossen. Dat is slechts één manier om toetsen te gebruiken. Je kunt meer lezen over ‘Anders gebruiken van toetsen’, download het gehele artikel.