Voor trainers

Kerndoel is dat jij als trainer de interne verandering bij de opvoeder stimuleert. Jij helpt opvoeders om anders naar hun kind te kijken, het kind doelgericht op te voeden, te begeleiden en vanuit liefdevolle communicatie in contact te zijn met het kind.

Voor wie: integratieve hulpverleners

Ben je gediplomeerd Integratieve Kindertherapeut, gediplomeerd KinderCoachPractitioner, gecertificeerd EmoE-trainer Basic of gecertificeerd EmoE-Klup-trainer, dan kun jij je inschrijven voor de 3-daagse opleiding tot ‘Sleuteltraining Hartgrondig opvoeden’.

Wat krijg je: lesmateriaal, banner, jaarlicentie

Je krijgt een driedaagse training (13,5 lesuren), opvoedmap, trainersmap, banner (borg: € 100,-), jaarlicentie en inlogcode tot lesmateriaal. Met het certificaat kun je een jaarlijkse licentie verkrijgen om de training Hartgrondig opvoeden te verzorgen.

Door wie: ontwikkelaar Sleuteltraining

Charlotte Visch heeft deze Sleuteltraining Hartgrondig opvoeden ontwikkeld toen steeds meer ouders vroegen om extra hulp bij het toepassen van de tips uit het boek “De sleutel tot je kind”.

Extra: inkoopkorting

Een Sleuteltrainer kan het boek ‘De sleutel tot je kind‘ (nodig bij de training) inkopen voor deelnemers van de oudertraining voor € 20,- (verkoop: € 27,95)

Kosten: training

De kosten voor de training: € 1495,-  inclusief de trainersmap, de opvoedersmap, de schoudertas en het eerste licentiejaar (gedurende 12 maanden ter waarde van € 250,-). Voor de verplicht af te nemen banner betaal je € 100,- borg.

Sleutelprincipes

Als Sleuteltrainer ben je model, vraagbaak en humorvolle tipgever die opvoeders stimuleert het geleerde in praktijk te brengen. Deze opvoedtraining Hartgrondig opvoeden is anders dan andere opvoedcursussen en gebaseerd op de volgende principes:

  1. Kinderen hebben er recht op om zelfkennis, zelfrespect , zelfvertrouwen, zelfliefde, zelfbeschikkingsgevoel en zelfstandigheid te ontwikkelen waardoor ze kunnen zijn die ze zijn (zelfverwerkelijking).
  2. Opvoeders demonstreren zelfrespect. Het betekent dat je de emotionele verontwaardiging die je voelt (bijvoorbeeld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag), liefdevol aan je kind laat zien, zodat het zich (in alle warmte en veiligheid) aan jouw voorbeeld kan ‘schuren’ en zo kan ontdekken wat de eigen ethische waarden zijn.
  3. Kinderen houden van filosoferen. Ze verwachten niet dat je overal antwoord op hebt, maar hebben wel de behoefte om je vragen voor te leggen. Volwassenen die pretenderen dat alle vragen aan hen zijn gericht en kinderen op hun antwoord zitten te wachten, vergissen zich en maken zichzelf belangrijker dan ze zijn.
  4. Kinderen hebben het recht om alles te doen wat zij zelf kunnen doen: kleding uitkiezen en zichzelf aankleden, op tijd naar school gaan, onderzoeken wat ze leuk of juist stom vinden en nog veel meer wat bij hun kinderleven past.
  5. Kinderen hebben levensdoelen nodig. Opdrachten geef je alleen wanneer je opvoeddoel betrekking heeft op hiërarchie-herstel, waarbij het kind mag genieten van zijn kind-positie.
  6. Zelfrespect demonstreren door opvoeders geeft kinderen rust. ‘Als jullie jezelf respecteren, dan mag ik dat ook’ is de boodschap aan je kind.
  7. Straffen is onnodig en beledigend voor een kind. Het naughty-stoeltje of de time-out van de SuperNanny is ook een voorbeeld van pestgedrag van volwassenen voortkomend uit hun eigen machteloosheid. Als je een kind op een rustige plek wilt laten nadenken, loop dan mee en blijf in de buurt, zodat je aanwezig kunt zijn bij het ontwikkelingsproces om tips en inzicht te geven.

Wil jij ouders in groepsverband leren om anders met hun kinderen te communiceren?
Vind jij ook dat kinderen mogen genieten van een liefdevolle opvoeding?
Word dan trainer van de Sleuteltraining Hartgrondig opvoeden!