Voor opvoeders

De training Hartgrondig opvoeden voor opvoeders is een hulpmiddel en verdieping op het boek De sleutel tot je kind (2012) met de achterliggende visie dat het kind de basis van ons handelen dient te zijn en dat  de relatie met hun kind zich verdiept en verbetert wanneer opvoeders anders naar hun kind leren te kijken en te luisteren.

Voor wie: de gevorderde opvoeder

De trainingen zijn, net als het opvoedboek De sleutel tot je kind, bedoeld voor de gevorderde opvoeder. Dat is de opvoeder die bereid is naar zichzelf te kijken en zelf te veranderen ten einde het kind te helpen.

Wat krijg je: opvoedmap met handige tas

De Sleuteltrainer behandelt op verrassende wijze alle ‘negatieve’ gedragingen van kinderen: ongehoorzaamheid, zeuren, ruzie, liegen, gewelddadig gedrag. Opvoeders leren (opnieuw) met een open en nieuwsgierige blik te kijken naar en te communiceren met hun kind. Vanuit warmte en liefde ontstaat een nieuwe liefdevolle relatie.

Door wie: gecertificeerde Sleuteltrainer Hartgrondig opvoeden

Het aanbieden van de sleuteltraining Hartgrondig opvoeden is exclusief voorbehouden aan Sleuteltrainers met licentie, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam door Charlotte Visch. Een opvoeder die deelneemt aan een Sleuteltraining weet daardoor zeker dat hij of zij te maken heeft met een trainer die de juiste bekwaamheid heeft.

Extra: tandemtraining voor opvoeders

Los daarvan (erna/ertussen) kan de trainer de Tandem-training (6 lessen) aanbieden aan opvoed-koppels. Dat kan een ouderpaar zijn of een opvoeder, die een andere volwassene meeneemt die een belangrijke rol speelt in het gezin. De opvoeders schrijven zich in als koppel, zodat ze beter leren samenwerken in de opvoedsituatie, elkaar respectvol leren ondersteunen en opvoedtaken beter op elkaar afstemmen. Daarbij uitgaande van de sterke kant van iedere opvoeder.

Kosten

De tarieven voor de training variëren per sleuteltrainer afhankelijk van aantal deelnemers, locatie, duur van de lessen en pakketaanbiedingen.

De richtprijs is € 395,- voor 6 lessen van elk 2,5 uur inclusief schoudertas met logo en opvoedersmap  (ter waarde van € 95,-).

Extra: sommige trainers bieden ook de Tandemlessen aan om duo-opvoeders extra ondersteuning te bieden. Richtprijs: € 575,- per koppel voor 6 lessen.