EmoE-Klup

Sommige kinderen in de klas vallen op door hun gedrag, waardoor niet alleen de leerkracht en de andere leerlingen tijdens het lesgeven worden benadeeld, maar ook het kind zelf heeft last van het eigen gedrag. Leerkrachten raken geïrriteerd of wanhopig, de andere leerlingen vormen een negatief beeld (soms angst) voor dit kind en het kind zelf raakt geïsoleerd in de groep en loopt rond met een negatief stempel waar het niet vanaf komt zonder hulp.
De EmoE-Klup-trainer helpt deze kinderen buiten de klas om in een klein groepje (max 3 kinderen) hun imago te veranderen gedurende 5 bijeenkomsten van 1 uur. We weten dat gelukkige kinderen fijn en leuk gedrag laten zien, doordat hun blije gevoel geen aanleiding (meer) geeft tot destructief gedrag. En dat is precies wat de EmoE-Klup-trainer doet. Hij of zij helpt kinderen om meer Grip te hebben op hun gevoel en daarmee op hun gedrag. En dat op een luchtige en vrolijke manier met gebruik making van wonderlijke opdrachten en gekke uitdagingen uit de EmoE-Klupmap voor kinderen en hun ouders.
Daar waar meer nodig is (therapie) krijgen ouders de juiste doorverwijzing naar een Integratieve Kindertherapeut. En natuurlijk krijgt de leerkracht de nodige (praktisch en haalbare) tips om deze leerling te ondersteunen tijdens zijn/haar proces van verandering.

Voor wie: integratieve hulpverlener

Ben je gediplomeerd Integratieve KinderCoach of gediplomeerd KinderCoachPractitioner en wil je met kleine groepjes kinderen in de basisschool-leeftijd aan de slag? Je coacht kinderen om sociaal en weerbaar te zijn in de klas.

Wat krijg je: EmoE-Klupmap

In deze map voor de trainer staan inspirerende oefeningen, die je aanpast aan de doelen, die je met de kinderen wilt behalen.

Extra: lesboek

Bij de training hoort een lesboek, waarin beschreven staat hoe je ouders, de leerkracht en de andere kinderen betrekt bij de ontwikkeling en verandering van het Klup-kind. De verandering beklijft immers het beste wanneer de omgeving betrokken wordt bij dit proces.

Kosten: nog niet bekend

Deze training is nog in ontwikkeling en zal vanaf januari 2022 worden aangeboden op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Voor wie belangstelling heeft in deze training: mail naar Charlotte Visch.