EmoE-Klup

KLUP

Sommige kinderen in de klas vallen op door hun gedrag, waardoor niet alleen de leerkracht en de andere leerlingen tijdens het lesgeven worden benadeeld, maar ook het kind zelf heeft last van het eigen gedrag. Leerkrachten raken geïrriteerd of wanhopig, de andere leerlingen vormen een negatief beeld (soms angst) voor dit kind en het kind zelf raakt geïsoleerd in de groep en loopt rond met een negatief stempel waar het niet vanaf komt zonder hulp.
De EmoE-Klup-trainer helpt deze kinderen buiten de klas om in een klein groepje (max 3 kinderen) hun imago te veranderen gedurende 5 bijeenkomsten van 1 uur. We weten dat gelukkige kinderen fijn en leuk gedrag laten zien, doordat hun blije gevoel geen aanleiding (meer) geeft tot destructief gedrag. En dat is precies wat de EmoE-Klup-trainer doet. Hij of zij helpt kinderen om meer Grip te hebben op hun gevoel en daarmee op hun gedrag. En dat op een luchtige en vrolijke manier met gebruik making van wonderlijke opdrachten en gekke uitdagingen uit de EmoE-Klupmap voor kinderen en hun ouders.
Daar waar meer nodig is (therapie) krijgen ouders de juiste doorverwijzing naar een Integratieve Kindertherapeut. En natuurlijk krijgt de leerkracht de nodige (praktisch en haalbare) tips om deze leerling te ondersteunen tijdens zijn/haar proces van verandering.

KorczakKindermediator

De KorczakKindermediator (een kind) wordt gekozen door de leerlingengroep op grond van diens menskwaliteiten. De KinderMediator krijgt een korte training van de gespecialiseerde volwassene, die deze incompany-training (van 3 dagen: 6 dagdelen) heeft gevolgd.
De training tot KorczakKinderMediator voor volwassenen richt zich op kennis, vaardigheden, KM-attitude en menskwaliteiten:

  • Kennis: gedrag volgt altijd op gevoel, fouten-maken doet iedereen, dus het gaat om de herstelprocedure
  • Vaardigheden: leerlingen naar elkaar richten in een (groeps)-gesprek, toepassen van de stappen uit de poster ’kleine-oude-koe’
  • KinderMediation-attitude: doortastend, contactgericht, interesse in iedere leerling en diens motieven
  • Menskwaliteiten: warm, liefdevol, geduldig

De trainer leert hoe deze de  KorczakKinderMediator kan opleiden en hoe hij de hele lesgroep betrekt bij de keuze en de vaardigheden van de KorczakKinderMediator (één of meerdere leerlingen).

Voor meer info over deze incompany-training: mail naar Charlotte Visch.