Artikel 3: Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind: bij alle maatregelen betreffende kinderen vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

In dit artikel worden de mogelijkheden beschrijven die kinderen, ouders en rechters kunnen gebruiken om tot een kindvriendelijke beslissing te komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van citaten uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), citaten uit de scriptie ‘Het belang van het kind in artikel 3 IVRK’ (maart 2008) van Ismay Zandvliet ‘(master Internationaal en Europees Recht), en de meningen die kinderen tussen 2 en 14 jaar bij Child consult hebben geuit.

Lees hier verder over de mate waarin het IVRK wordt toegepast ten behoeve van kinderen.