Als trainer aan de slag met opvoeders
Eenmaal in bezit van de licentie kun je met de volgende trainingen aanbieden: Basistraining Hartgrondig Opvoeden voor opvoeder (zie hiernaast) Tandem-training voor opvoedkoppels (meer info) Opvoeders-supervisie Voor trainers die er de vaardigheden en mogelijkheden voor hebben is het geweldig leuk om met een groep opvoeders verder te gaan en hen een opvoeders-supervisie-traject aan te bieden.

Basistraining Hartgrondig Opvoeden voor opvoeders
In deze opvoedtraining leer jij de opvoeders over de basis van opvoeding: de respectvolle communicatie tussen opvoeder en kind. Als Sleuteltrainer hanteer je werkwijzen om opvoeders anders (liefdevol) naar het gedrag van hun kind te laten kijken. Als trainer help je opvoeders om vanuit oprechte nieuwsgierigheid zich steeds dezelfde vraag te stellen: Hoe krijgt mijn kind het voor elkaar om zo te doen als hij doet?

Het kan haast niet anders of de opvoeders  merken tijdens de zes lessen bij henzelf een verandering. Waar ze wellicht eerst wanhoop, boosheid en frustratie voelden, help jij hen om met ruimte te ervaren en met openheid naar hun kind te luisteren en te kijken.

Het kind zal, ook na toepassing van alle tips uit de training, met regelmaat berichten naar de opvoeder blijven sturen in de vorm van bijzonder gedrag. Gedrag waar de opvoeder vaak wel en soms geen antwoord op heeft. Gelukkig maar, want daardoor blijft de opvoeder uitgedaagd worden om vanuit oprechte nieuwsgierigheid contact te leggen met zijn zoon of dochter. Om samen naar een persoonlijke oplossing te zoeken. Het kind is geen robot die de opvoeder volgens vaste regels en normen naar de volwassenheid kan begeleiden.